Nespresso® Ontkalkingskit (set van 2)

Set van 2 ontkalkingskits voor uw Nespresso® apparaat

Goede koffie behoeft goede apparaatreiniging. 

Het regelmatig reinigen van uw machine draagt naast de duurzaamheid en kwaliteit van uw apparaat bij aan de beste kwaliteit van de koffie. 

Een schoon apparaat geeft simpelweg lekkerdere koffie, met deze reinigingskit voor uw Nespresso® apparaat reinigt en ontkalkt u uw apparaat gemakkelijk. 

Kijk voor een volledige instructie op: nespresso.com/descaling

• Gevaarlijke ingrediënten: L - (+) - melkzuur
• Veroorzaakt huidirritatie
• Veroorzaakt ernstig oogletsel
• Buiten bereik van kinderen bewaren.
• Was de handen grondig na gebruik.
• BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
• BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen.
• Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
• <5% fosfonaten.

Levertijd: Direct leverbaar
€ 7,99

Set van 2 ontkalkingskits voor uw Nespresso® apparaat

Goede koffie behoeft goede apparaatreiniging. 

Het regelmatig reinigen van uw machine draagt naast de duurzaamheid en kwaliteit van uw apparaat bij aan de beste kwaliteit van de koffie. 

Een schoon apparaat geeft simpelweg lekkerdere koffie, met deze reinigingskit voor uw Nespresso® apparaat reinigt en ontkalkt u uw apparaat gemakkelijk. 

Kijk voor een volledige instructie op: nespresso.com/descaling

• Gevaarlijke ingrediënten: L - (+) - melkzuur
• Veroorzaakt huidirritatie
• Veroorzaakt ernstig oogletsel
• Buiten bereik van kinderen bewaren.
• Was de handen grondig na gebruik.
• BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
• BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen.
• Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
• <5% fosfonaten.

Specificaties
EAN 7630477846158