Retourformulier

Aan :              Coffeepoddeals

                       Trasmolenlaan 12

                       3447 GZ Woerden

                       info@coffeepoddeals.com

 

 

Ik deel u hierbij mede dat ik de overeenkomst betreffende de volgende goederen wil herroepen.

 

-       Ordernummer(s)

 

-       Artikel(en)

 

 

 -       Ontvangen op

 

 

-       Naam klant

 

-       Adres klant

 

Handtekening consument:

 

 

 

Datum: